Cyfrannu

Cefnogwch ni

Mae Theatr Hijinx yn gwerthfawrogi eich cymorth ac yn ddiolchgar iawn am yr holl gyfraniadau rydyn ni'n eu cael. Mae'n hawdd cyfrannu - cliciwch ar y botwm isod.

Os hoffech i ni hawlio cymorth rhodd ar eich cyfraniad, llenwch y ffurflen yma a'i dychwelyd aton ni. Mae ein cyfeiriadau post ac e-bost ar gael ar y dudalen Cysylltu â Ni. Mae cyfraniadau a gaiff eu gwneud gyda chardiau credyd a debyd yn amodol ar ffi o 3.4% ac 20c (mae taliadau o gyfrifon banc neu drwy PayPal am ddim) felly dylai'r swm ar y ffurflen gyfrannu adlewyrchu hyn.

Diolch i chi am eich haelioni.

Newyddion Diweddaraf
Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Ymunwch â ni yn Hijinx Academi y Canolbarth Cymru

Darllen rhagor
DATGANIAD I’R WASG: Gŵyl Undod Hijinx 2017

Gyda 50 diwrnod i fynd, mae Hijinx yn rhestru’r perfformwyr anabl fydd yn cymryd rhan yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni, 28 Mehefin - 2 Gorffennaf 2017.

Darllen rhagor
Told by an Idiot a Hijinx yn Mehefin

Weithio gyda’r cwmni theatr byd-enwog hwn i greu ‘Cabare Gwaed’, perfformiad hwyrnos gwreiddiol sy’n ymddangos yng Ngŵyl Undod Hijinx eleni yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.

Darllen rhagor